ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនឆាងហៃឡុងផ្លេនតិចណូឡូជីខូអិលធីឌី

អាស័យដ្ឋាន៖

អ៊ីមែល៖

ទូរស័ព្ទ៖

Whatsapp៖

លេខ ១១១ ផ្លូវសិនជៀងៀងស្រុកឈីងពួយសៀងហៃប្រទេសចិន

+ ៨៦-២១-៥៩០៣៥៦៩៨, +៨៦ ១៣៨១៨៦៦០៩៦៥, +៨៦ ១៥២២១៨០២៨១៥

Whatsapp: +៨៦ ១៣៨១៧៧៦៨៨៩៦

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង